Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

HET BESTRIJDEN VAN DE EIKENPROCESSIERUPS OP EEN MILIEUVRIENDELIJKE MANIER

Sinds enkele jaren neemt het aantal eikenprocessierupsen stevig toe dankzij de klimaatverandering en een gebrek aan natuurlijke vijanden. De rupsen kunnen een gezondheidsrisico voor mensen vormen vanwege de giftige stekende haren. De juiste aanpak om het insect aan te pakken, is daarom doorslaggevend. Een milieu- en gebruikersvriendelijke methode is het verwijderen van de rupsen en hun nesten met behulp van veiligheidsstofzuiger met stofklasse H. klik hier voor ons aanbod

In tegenstelling tot andere plagen, is de eikenprocessierups een inheemse soort, die lange tijd grotendeels onmerkbaar was en hoogstens lokaal problemen veroorzaakte. Sinds enkele jaren is het risicopotentieel echter toegenomen als gevolg van massale reproductie. De redenen hiervoor zijn onder meer het aanplanten van eiken langs wegen en dus in de buurt van woonwijken, het milde klimaat en het hoge aanpassingsvermogen van het insect. Daarentegen zijn de populaties van natuurlijke vijanden niet in dezelfde mate gegroeid, wat betekent dat een toenemende verspreiding kan worden waargenomen.

Iets meer informatie over deze "plaag"

Het leven van dit insect kan worden opgedeeld in 3 fases. Hier beneden bespreken wij kort deze 3 fasen met als onder titel "Van motten tot gevaarlijke rupsen".

Fase 1 periode: vanaf april "De Ontwikkeling van larven"
De larven komen in de lente uit de eitjes - afhankelijk van de weersomstandigheden al in april - en zijn aanvankelijk oranje. Later verandert de kleur in grijsachtig groen, met een lichtere kleur aan de zijkanten. Het lichaam is bedekt met fijne haren die zijn gerangschikt als borstelharen van een borstel.

Fase 2 periode: van mei tot juli "De Aantasting"
Eiken processie motten zijn te vinden op stammen van midden mei tot juli. Een van de speciale kenmerken is dat ze altijd in grote groepen bewegen zoals in een processie. Ze vormen ook webben op de stam of in de takken van de eiken.
Het gevaar van de eikenprocessierups ligt in zijn giftige, brandende haren, die huiduitslag, kortademigheid of zelfs shockreacties bij contact kunnen veroorzaken. Het risico bestaat voornamelijk tussen midden mei en juni, wanneer de larven de stekende haartjes ontwikkelen na hun tweede rui, evenals van juli tot september met verdere verspreiding van de stekende haartjes uit lege nesten. Om gezondheidsredenen moet daarom bestrijding van de eikenprocessierups worden overwogen wanneer contact tussen mens en dier en de brandharen niet kunnen worden vermeden of bijzonder kwetsbare groepen worden getroffen - b.v. in de buurt van een kinderopvang of in het stadspark. Aangezien een verder gezondheidsrisico voortkomt uit chemische of biologische controlemaatregelen, is een milieuvriendelijke en gebruikersvriendelijke methode voor de bestrijding raadzaam, met name in deze leefgebieden: de mechanische absorptie van insecten en hun nesten met geteste en gecertificeerde veiligheidsstofzuiger met stofklasse H. 

Fase 3 periode: juli en september "De Nachtvlinder"
De eikenprocessierups is een onopvallende mot die tussen juli en september uitkomt. De vrouwtjes leggen de eieren vaak voor bevruchting op de takken van jonge eiken, maar soms ook aan de voet van de eikenstammen.

Hoe zouden wij deze rubs bestrijden?
Voor het bestrijden van de eikenprocessierups zijn veiligheidsstofzuiger voor stofklasse H, met een veiligheidsfilter voor veilige verwijdering, uitermate geschikt. Ongewenste deeltjes - ook de fijne brandharen van de eikenprocessierups - worden meestal opgevangen in een veiligheidsfilter zak van fleece, die verder wordt beschermd in een plastic transport tas. Er is ook de mogelijkheid om een ​​PE-stofzak te gebruiken zonder een interne vliesfilter zak. De kosten voor verbruiksgoederen zijn aanzienlijk lager in vergelijking met klassieke veiligheidsfilter sets. De zakken met de rupsen en brandharen worden bewaard in goed afgesloten containers en verbrand in een verbrandingsinstallatie na overleg en kennisgeving.

Belangrijk
Het opzuigen en verbranden mag alleen door deskundigen worden uitgevoerd. Naleving van alle voorschriften met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) moet ook in acht worden genomen tijdens de verwijdering, dit om gezondheidsrisico's voor de gebruiker te voorkomen. Deze omvatten beschermende kleding, handschoenen en ademhalingsmaskers.

Automatische filterreiniging voor constante filtratiecapaciteit
Een ander voordeel van het gebruik van PE-stofzakken in H-stofzuigers is dat de filterreiniging nog steeds kan worden gebruikt volgens het zogenaamde tegen stroomprincipe. Wanneer het filter is verstopt met vuil, wordt het van buiten schoongemaakt met verse lucht in de tegenovergestelde richting. Deze filterreiniging wordt automatisch geactiveerd voor Kärcher stof- en waterzuigers met het Tact-systeem: als de zuigkracht begint te dalen, wordt de luchtstroom onmiddellijk omgekeerd. De filtratiecapaciteit en zuigkracht blijven op een constant hoog niveau, zelfs voor de opname van grote hoeveelheden fijn stof. De machine selecteert het optimale reinigingsinterval afhankelijk van de hoeveelheid stof. Omdat het reinigen van de filter niet met de hand hoeft te gebeuren, wordt direct contact met het geabsorbeerde materiaal ook vermeden. In het geval van de eikenprocessierups komt de gebruiker na de absorptie niet meer in contact met de gevaarlijke brandharen.

Advies: Veiligheidsstofzuiger NT 50/1 Tact Te H
Stofzuigers zijn ingedeeld in de categorieën L, M en H - verschillend in filtercapaciteit en doordringingsgraad. De permeatiegraad is de waarde die de maximale hoeveelheid stofdeeltjes aangeeft die de machine mag laten ontsnappen in de ruimtelucht. Klasse L-modellen zijn geschikt voor het stofzuigen van soorten niet-gevaarlijk stof. De filtercapaciteitseisen zijn relatief laag en er zijn geen speciale verwijderingsvoorschriften. Machines behorend tot stofklasse M en H houden zelfs fijne stofdeeltjes vast die de luchtwegen kunnen binnendringen. Stofzuigers van stofklasse H of M zijn ook bekend als veiligheidsstofzuiger. Deze hebben specifieke ontwerpvereisten, zoals verplichte luchtstroombewaking, die operators waarschuwen voor verstoppingen. Exploitanten moeten ook specifieke voorzorgsmaatregelen nemen bij het verwijderen en verwijderen van het stof op een stofvrije manier.

Wij adviseren NT 50/1 Tact Te H voor het verwijderen van de eikenprocessierups.

 

Beste Prijs & Service

Een professionele Kärcher koop je het voordelig bij Agron, met bijna 60 jaar ervaring in cleaning kun je vertrouwen op een prima service.

Kärcher Professionals

We zijn officieel erkend Kärcher Professional Dealer en ons team is opgeleid en gecertificeerde door Kärcher zelf. Wat je schoonmaak uitdaging ook is, wij hebben de oplossing!

Eigen werkplaats & monteurs

Wij hebben voor Nederland en België het onderhoud en reparaties volledig in eigen beheer. Onze gecertificeerde Kärcher monteurs werken in onze Kärcher werkplaats of bij jou op locatie.

Locatie & Contact

Agron Kärcherwebshop
Aan de Heijgraef 4 (a)
6161 DK Geleen (route)

  +31 (0)46 474 58 30

  Stel een vraag