Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Schuimreinigingsmiddel RM 838 ASF 20 l 6.295-838.0

RM 838 ASF 20 l
merkKarcher
modelRM 838 ASF
leveringop voorraad bij onze leverancier
€ 164,67 € 0,- € 34,58 € 0,- 0% 21% 0% € 199,25

omschrijving

Het alkalische schuimreinigingsmiddel RM 838 voor het contactloos wassen van voertuigen verwijdert moeiteloos en lakvriendelijk sterke olie- en vetvervuiling, insectenresten en straatvuil.

EIGENSCHAPPEN


 • Krachtig schuimreinigingsmiddel voor contactloos wassen van voertuigen
 • lost sterke olie- en vetvlekken op, evenals roet, hars, insectenresten en straatvuil
 • krachtige reiniging door geïntegreerde microkristallen
 • Bijzonder effectief bij fijnporig, volumineus en langhoudend schuim
 • Perfect afgestemd op gebruik met de multifunctionele lans
 • Borstelloze reiniging voorkomt vorming van microkrasjes
 • Extreem zacht voor lak, sierlijsten en aluminium velgen
 • hoog rendement
 • Zeer korte inwerktijd
 • Aangename, frisse geur
 • VDA-conform

WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN OVEREENKOMSTIG EU-RICHTLIJNEN


 • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P405 Achter slot bewaren.
 • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
 • Z 20 Bevat Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.

TOEPASSINGEN


 • Voertuigen, bedrijfsvoertuigen, fietsen
 • Voor de reiniging van voertuigen
 • Reiniging van bedrijfsvoertuigen

specificaties

20
1
13
22.8

documenten

Beste Prijs & Service

Een professionele Kärcher koop je het voordelig bij Agron, met bijna 60 jaar ervaring in cleaning kun je vertrouwen op een prima service.

Kärcher Professionals

We zijn officieel erkend Kärcher Professional Dealer en ons team is opgeleid en gecertificeerde door Kärcher zelf. Wat je schoonmaak uitdaging ook is, wij hebben de oplossing!

Eigen werkplaats & monteurs

Wij hebben voor Nederland en België het onderhoud en reparaties volledig in eigen beheer. Onze gecertificeerde Kärcher monteurs werken in onze Kärcher werkplaats of bij jou op locatie.

Locatie & Contact

Agron Kärcherwebshop
Aan de Heijgraef 4 (a)
6161 DK Geleen (route)

  +31 (0)46 474 58 30

  Stel een vraag